Postřehy ze školení R2

O víkendu se Tomáš zúčastnil školení hlavních rozhodčích a stavitelů R2. Níže uvádím něco z jeho postřehů.

1) Bude v letošním roce konečně IOF schválen dlouho odkládaný nový mapový klíč ISOM (pracovní označení 201X)?
Jedná se o několik drobných změn, které jsou pro běžce řekněme nepodstatné, ale pro mapaře budou samozřejmě závazné. Budou zde nějaké změny v různých šířích čar, způsobu zakreslování některých detailů, jako například nepřekonatelné bažiny a pár dalších značek. Nic zásadního, ale může to být v budoucnu důvodem reklamací tvorby nových map. Takže pro nás to bude důležitá informace pouze pro Láďu a Mirka.
Jediné co by mohlo zajímat i běžného závodníka bude možnost na mapě využívat značky fialového křížku pro označení místa startu na mapě. Čili umístění fyzického startu s koridory. Od něj by pak vedla čárkovaná čára až k místu kde se nachází náš známý trojúhelník – začátek orientace.

2) Občerstvovací stanice
Je to sice drobnost, ale toto téma se prý pravidelně zmiňuje na každém školení R2 a stále je to věc kterou pořadatelé/stavitel podceňují.
Pravidla uvádějí, že občerstvení v závodě musí být u každé kategorie se směrným časem nad 50 min každých 30 min. Což je u klasické tratě kromě dětských tratí skoro každá. Takže například i taková kategorie H35 se směrným časem 70 min. by měla mít na trati 2x občerstvovací stanici. Pak se samozřejmě, ještě řešilo umístění občerstvovaček, co je výhodnější a co chybné.
Zajímavým způsobe tento problém řeší Soutěžní předpisy v jihomoravské oblasti. Skoro všechny směrné časy jsou na klasické trati max. 50minut. Jedině trať H21C má směrný čas 65 minut.

3) „Zakázaný prostor“ vs „závodní prostor“
Taková drobnost, ale „zkušené borce“ jako je například pan Klimpl, dokáže prý pobavit dost časté používání cedulí zakázaný prostor na startu. Myslím, že tyto cedule používáme i my : ). V zakázaném prostoru by totiž nesměl být ani pořadatel, měli by se používat, například v lese, kde je nebezpečné místo kde hrozí zranění závodníka (například lom), nebo místa kde je zakázán vstup z právních důvodů například soukromé pozemky bez souhlasu ke vstupu atd. Na startu kam nechceme pustit závodníky se tedy mají správně používat cedule “ závodní prostor“. Do závodního prostoru je zakázán vstup všem účastníkům sportovní akce, mohou do něj vstupovat pouze pořadatelé určení hlavním rozhodčím,závodníci pak pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem.

4) Povinost náhradních čipů na startu
4ás se to asi netýká, ale občas se zapomíná na pravidly dané opatření, aby měl pořadatel pár náhradních čipů přímo na startu pro případ, že závodníkovi selže SI čip a nepůjde mu v prvním koridoru vynulovat či zkontrolovat. Samozřejmě tyto čipy nemají sloužit k půjčování závodníkům, kteří čip zapomenou.

5) Občerstvení na startu
No nepamatuji kdy naposled bychom měli tak daleko start, ale pokud se nachází start ve vzdálenosti vetší než 2km je jeho povinností poskytnout závodníkům občerstvení (alespoň voda).

6) Zavodním nesmí brát do lesa zvíře
Opět dáno pravidly, závodník, který se účastní závodů nesmí brát do lesa zvíře (psa). Hlavní rozhodčí jej může diskvalifikovat. Podívejte se příkladný postup řešení Kateřinou Marečkovou na podzimním závodě LV.